etnnisk logotyp
0,00 

Integritetspolicy

  • Identitet för den ansvariga personen: ETNNIC PERSONLIGA MOBILITETSCYKLAR, S.L.
  • Handelsnamn: etnnic.com
  • NIF/CIF: B75210906
  • Adress: Av/Araba 32 Parcela F-B
  • E-post: info@etnnic.com
  • Aktivitet: Tillverkning och distribution av ETNNIC-produkter.

ETNNIC informerar dig om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (RGPD) och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti av digitala rättigheter, för vilka du får följande information om behandlingen:

I den mån vi har samtycke av den registrerade för behandling av personuppgifter gäller artikel 6.1 a i GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för Genomförande av ett avtal. med den registrerade eller åtgärder före avtalets ingående regleras av artikel 6.1 b i GDPR.

Om behandlingen av personuppgifter är en följd av en rättslig förpliktelse För vår del hänvisar vi till artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

Om syftet med behandlingen av personuppgifter är att skydda den registrerades personliga rättigheter, kan behandlingen av personuppgifter utföras på följande sätt Den registrerades vitala intressen. eller annan fysisk person, åberopar vi artikel 6.1 d i GDPR.

Om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse eller i utövandet av en offentlig uppgift hänvisar vi till artikel 6.1 e i GDPR.

Så länge som behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppfylla berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige eller av en tredje part utan att äventyra den registrerades intressen, rättigheter eller grundläggande friheter, fastställs den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i GDPR.

För att göra ditt besök så trevligt som möjligt och för att kunna erbjuda dig alla tillgängliga funktioner har vi sammanställt en rad data på enheten du använder vid tidpunkten för ditt besök. Dessa är:

  • IP-adress,
  • operativsystem,
  • typ av webbläsare och version,
  • Datum och tid för besöket,
sv_SESwedish
LinkedIn Facebook intresse youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse youtube Twitter Instagram